Dirk Declerck °28/11/1940 - †07/06/2019

De heer Dirk Declerck is de echtgenoot van mevrouw Colette Gheysen.

Hij is geboren in Desselgem op 28 november 1940
en overleden in Kortrijk op 7 juni 2019.

De uitvaartdienst heeft plaats in de kerk van Sint-Jan de Doper in Beveren-Leie
op VRIJDAG 14 JUNI 2019 OM 10 UUR.

Een groet aan Dirk kan op dinsdag,woensdag en donderdag
van 15.30 tot18.30 uur.

 • Oprechte deelneming aan de familie vanwege Marc en Frieda Vercruysse-Himpe (Raadslid Stad Waregem)
  Nogmaals dank om ons moeder elke zondag na de Heilige Mis te vergezellen naar haar huis.
  Het ga je goed.
  Ik kon niet aanwezig zijn op de uitvaartdienst wegens gezondheidsredenen waarvoor mijn verontschuldigingen.
  Ik kom later nog wel eens langs.

  Marc Vercruysse - 18 juni 2019 18:51

 • Wij bieden onze oprechte deelneming aan bij het afscheid van Dirk.

  Hubert en Cecile Ameye-Vantorre - 16 juni 2019 17:00

 • Veel sterkte bij het verlies van jullie dierbare.

  Stephan en Patricia - 14 juni 2019 19:38

 • Colette

  Mijn Oprecht Deelneming

  Lucien Desimpele

  Lucien Desimpele - 14 juni 2019 16:16

 • Mijn oprechte deelneming, veel sterkte !

  Linda Vervaeke - 14 juni 2019 10:51

 • Ik heb Dirk meer leren kennen als een man van daden dan van woorden.
  Toch viel het mij de laatste maanden op dat hij regelmatig de gebalde woorden 'toeme toch' gebruikte als zijn lichaam hem weer eens in de steek dreigde te laten.
  'Toeme toch' en daarna nam hij gewoon de draad weer op en vocht hij telkens terug in wat achteraf een ongelijke strijd blijkt te zijn geweest.

  TOEME TOCH

  Toeme toch,
  Die smeirige bloedziekte e mij ferm bedrogen,
  en beetje bij beetje al het leven uit mij gezogen
  Toeme toch,
  'k a hier geirn nog wa langer gebleven,
  want ik hield echt vele van 't leven
  Toeme toch,
  zo veel dingen da'k nog a willen zeggen,
  zovele da'k nog zoe willen proberen uitleggen
  Toeme toch,
  Heel mijn leven e kik hard gewrocht,
  'k a mij beter nu en ton ne keer ne goeien gekocht
  Toeme toch,
  mijn achterkleinkinders ga kik nooit meer kunnen zien,
  en wie gaat er bij oes thuis nu 't ges afrien ?
  Toeme toch,
  'k e pertank gevochten link nen echten leeuw,
  maar gene kik ga'k geven, gene schreeuw
  Toeme toch,
  'k ga stillekes doven gelijk een kisse,
  weet da ook ik ulder allemale misse !

  Lode - 13 juni 2019 22:00

 • Onze oprechte deelneming en veel sterkte in deze droevige dagen.

  Geert en Rita Nys- Berteel - 13 juni 2019 21:03

 • Dag Colette en dag kinderen en schoonkinderen van Dirk,
  door omstandigheden (lang gepland doktersbezoek in Brugge) zijn we helaas verhinderd om op de uitvaart van neef Dirk aanwezig te zijn maar we willen niet nalaten jullie langs deze weg onze welgmeende blijken van medeleven over te maken. We hebben elkaar lange tijd niet gezien en er is veel in de familie gebeurd waarvan we post factum van op de hoogte werden gesteld maar we zijn daarom niet minder betrokken bij wel en wee van ons allen en we koesteren de herinneringen aan de gezamenlijke momenten in Desselgem rond de Leuvense stoof van mémé waar het altijd goed vertoeven was....
  Van harte,
  Stefan en Martien Vancraeynest.

  stefan vancraeynest - 13 juni 2019 12:02

 • Namens het kantoor willen wij onze oprechte deelneming betuigen en de familie veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode.

  Notariaat Devos, Turpyn, Mullie & Voet - 13 juni 2019 10:35

 • Beste Colette ,Heidi en familie

  Onze Christelijke deelneming bij het overlijden van je geliefde man ,papa en grootvader.
  Mogen de mooie herinneringen met en aan Dirk een steun zijn voor jullie in deze moeilijke dagen.
  Heel veel sterkte.

  Bart en Greta Debrouwere-Herman

  Bart Debrouwere - 12 juni 2019 22:10

 • Oprechte deelneming.

  Philippe Bertin - Sabine Desimpele - 12 juni 2019 20:51

 • Innige deelneming en veel sterkte in deze moeilijke dagen.

  Pieter Sinnesael - 11 juni 2019 16:57

 • Mijn oprechte deelneming bij het heengaan van je papa. Veel sterkte in deze moeilijke tijd voor jou Heidi, je mama en de familie.

  Gudrun Bauwens - 10 juni 2019 22:16

 • Onze innige deelneming Dirk en Nadine Dhossche-Danneels

  Dirk Dhossche - 10 juni 2019 18:20

 • Ons oprecht medeleven
  We wensen jullie veel sterkte bij het verwerken van jullie verdriet
  Blomme Nick - Vandromme Heidi

  heidi vandromme - 10 juni 2019 18:12

 • Colette en familie , oprechte deelneming bij het overlijden van DIRK ,veel sterkte in de droevige dagen we leven mee in jullie verdriet .

  Gilbert Desmet gaetane lobbens - 10 juni 2019 12:02

 • Innige deelneming Heel veel sterkte

  Gabrielle landuyt - 10 juni 2019 11:02

 • Aan Colette en familie onze oprechte deelneming bij het overlijden van Dirk.

  Vermoere Fernand-Verschae Maria - 9 juni 2019 21:38