Bloemen bestellen

Wij werken altijd in de stijl en kleur van de familie.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wat zijn de eerste stappen bij een overlijden?

Wanneer u zelf een overlijden vaststelt, is het belangrijk om eerst en vooral de huisarts van de overledene te contacteren. De arts stelt ter plaatse een akte van overlijden op, welke nodig is om aangifte van overlijden te doen bij de stad of gemeente. Vervolgens contacteert u het best de vrienden en de familie, want in deze periode is het belangrijk om omringd te worden met mensen die hetzelfde leed delen. Daarna kijkt u na of er al dan niet een uitvaartverzekering is. Dit is belangrijk voor de financiële, praktische en administratieve bijstand die bij een overlijden komt kijken.

Naast de uitvaartverzekering, is het ook belangrijk om het testament of de wilsbeschikking te raadplegen indien er bepaalde uitvaartwensen in vermeld staan. Vervolgens kunt u ons contacteren voor de verdere regelingen, maar vooral voor het bijstaan in uw verlies. Wij bezorgen u ook een akte van overlijden die overgemaakt wordt aan de dienst bevolking.

Hoe kan ik mij voorbereiden op het gesprek met de begrafenisondernemer?

U blijft het best uzelf, zeker omdat wij kiezen voor een persoonlijke en betrokken aanpak. Denk op voorhand na over wat u belangrijk vindt en welke aspecten u zeker terug wilt zien tijdens de plechtigheid.

U mag gerust met andere familieleden langskomen zodat ook zij u kunnen bijstaan bij de laatste wensen van uw dierbare overledene.

Wat moet ik meebrengen op het gesprek?

Kledij voor de overledene
Een recente foto van de overledene
Identiteitskaart en rijbewijs van de overledene
Huwelijksboekje
Eventuele parkeerkaart (voor personen met een handicap)
Overlijdensattest van de arts
Testament of wilsbeschikking

Welke instellingen moet ik zelf op de hoogte brengen van het overlijden?

Na de aangifte bij het gemeentebestuur, worden er automatisch verschillende instellingen (mutualiteit, pensioendiensten, …) op de hoogte gebracht. Zelf dient u de volgende personen en instellingen persoonlijk op de hoogte te brengen:

Werkgever
Banken & verzekeringsmaatschappijen
Huiseigenaar
Nutsvoorzieningen
Abonnementen
Verenigingen waarvan de overledene lid was

Hoe kan ik weten welke banken ik moet verwittigen?

U dient de banken te verwittigen waar de overledene cliënt was. U kunt dit te weten komen door eerst en vooral te zoeken in de papieren van de overledene. Indien er uittreksels aanwezig zijn van een bepaalde bank, weet u dat de overledene een rekening had bij die bank.

Indien u geen uittreksels terugvindt, kunt u ook beroep doen op de Belgische Vereniging der Banken. Deze dienstverlening kan u alle namen van banken bezorgen waarbij de overledene cliënt was. Deze dienstverlening rekent echter wel een kost aan van €125. Om de gegevens te verkrijgen, moet u een schriftelijke aanvraag indienen. In deze aanvraag vermeldt u:

De gegevens van de overledene
De gegevens van uzelf
Attest van erfopvolging, erfrechtverklaring of een akte van bekendheid

De aanvraag moet opgestuurd worden naar:
Departement Fiscaliteit, Boekhoudnormen en Prudentiële regels van de BVB, de heer Daniel Mareels, Aarlenstraat 82 1040 Brussel.

Hoeveel aanwezigen kunnen een dienst bijwonen?

Er is plaats voor een tiental mensen.

Wat gebeurt er met mijn financiële rekeningen en met die van mijn overleden partner?

Alle rekeningen, inclusief de gemeenschappelijke rekeningen, worden onmiddellijk geblokkeerd. Als echtgenoot kunt u wel beschikken over het maximumbedrag van € 5000 zolang de rekeningen geblokkeerd zijn. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken financiële instellingen.

Hoe kan ik de geblokkeerde rekeningen van de overledene laten deblokkeren?

U kunt de rekeningen laten deblokkeren door een attest of een akte van erfopvolging. Hierbij hebt u de keuze om u te wenden tot het registratiekantoor of tot een notaris.

Wanneer dient de successieaangifte ingediend te worden?

De successieaangifte moet uiterlijk 4 maanden na het overlijden ingediend worden. Hiervoor bent u niet verplicht om een notaris te contacteren, maar u kunt wel terecht bij een financiële raadgever indien u hierbij geholpen wilt worden.

Contacteer ons

Bedankt dat u contact met ons opneemt!
Uw bericht werd succesvol verstuurd. Wij nemen zo
snel mogelijk contact met u op.
Er is iets verkeerd gelopen bij het versturen van uw bericht.
Probeer opnieuw of contacteer ons via bovenstaande
contactgegevens.

Website created by Advice Media